Terrance Smith Womens Jersey 
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /index.php:2) in /index.php on line 5
Ocena podatności | Aiperos Technologies

Ocena podatności

Ocena podatności

Analizując poziom bezpieczeństwa organizacji niezastąpionym miernikiem jest ocena podatności na ataki sieciowe oraz przełamanie zabezpieczeń. Obiektywną ocenę poziomu ekspozycji organizacji na ryzyko i stan podatności może zapewnić skanowanie w celu identyfikacji luk wsparte wiedzą ekspercką i aktualnymi informacjami o zagrożeniach. Tego typu zadanie zrealizować można korzystając z usługi oceny podatności i zarządzania nimi (Vulnerability Assessment, Vulnerability Management), co umożliwia:

  • Wykazanie zgodności – dokumentuje proces poprawy stanu zabezpieczeń przed zespołami wewnętrznymi, audytorami, inwestorami i partnerami biznesowymi.
  • Bycie chronionym – pozwala na bieżąco monitorować pojawiające się zagrożenia.
  • Regularne skanowanie – pozwala zaplanować skanowanie w regularnych odstępach w celu identyfikacji nowych zagrożeń w sieci.
  • Monitorowanie sieci – pozwala zinwentaryzować zasoby IT, jak i gdzie się zmieniają oraz jakie usługi sieciowe są włączone.
  • Podejmowanie działań – pozwala natychmiast określić następne kroki zmierzające do naprawy zidentyfikowanych luk.

Usługi skanowania i zarządzania podatnościami dają pełny obraz luk w sieci widocznych od środka i z zewnątrz, od strony zapory sieciowej.

  • Skanowanie z zewnątrz – realizowane jako usługa chmurowa daje obraz tego, jakie podatności mogą być wykorzystane z zewnątrz poprzez firmową zaporę sieciową.
  • Skanowanie od wewnątrz – realizowane jako usługa zarządzana daje obraz tego, jakie podatności wewnątrz sieci widzi atakujący za firmową zaporą sieciową.
  • Zarządzanie podatnościami – realizowane jako usługa dostępna przez dedykowany portal umożliwia uruchamianie skanowania zaplanowanego oraz na żądanie, raportowanie rezultatów skanowania, konfigurowanie powiadomień wysyłanych emailem o zbliżającym się skanowaniu, jego uruchomieniu i zakończeniu, zakwestionowanych lukach itp. Możliwe jest np. analizowanie trendów związanych z podatnościami, obsługa wielu typów skanowania w tym częściowej lub pełnej inwentaryzacji, tworzenie wielu profili skanowania dla różnych potrzeb wglądu w segment sieci, czy też tworzenie raportów ogólnych dotyczących podatności lub opartych na ocenie zgodności.

Ponadto, dobrym i zalecanym uzupełnieniem do popularnych testów penetracyjnych jest usługa oceny podatności organizacji na ataki z zewnątrz przy pomocy szkodliwego oprogramowania oraz technik inżynierii społecznej.

Naszymi partnerami technologicznymi przy ocenie podatności i audytach są: Trustwave, Qualys.

Nie masz pewności, czy i w jakim stopniu twoja sieć jest podatna na ataki z zewnątrz lub wewnątrz? Podlegasz okresowym audytom i chcesz być na nie przygotowany? Planujesz rewizję systemu zabezpieczeń i chcesz zrozumieć priorytety?

Jeśli na jedno z powyższych pytań odpowiedziałeś twierdząco – napisz do nas! Adres w zakładce kontakt »

Leave Yours +

No Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.


Kevin Durant Womens Jersey