Terrance Smith Womens Jersey 
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /index.php:2) in /index.php on line 5
Zarządzanie informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa | Aiperos Technologies

Zarządzanie informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa

Zarządzanie informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa (SIEM)

Zapewnienie bezpieczeństwa organizacji w dobie ukierunkowanych i złożonych ataków jest dużym wyzwaniem. Zmniejszenie ryzyka wiąże się z koniecznością zastosowania wielowarstwowej ochrony wykorzystującej wiele technologii zabezpieczających często pochodzących od różnych producentów. Problemem staje się zapanowanie nad informacjami, jakie generuje każdy produkt zapisując je do dziennika zdarzeń.

W odpowiedzi na bolączki związane z analizowaniem wielu zdarzeń pochodzących z różnych źródeł powstała technologia Security Information and Event Management (SIEM), której celem jest zarządzanie informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa.

Rozwiązania SIEM często były postrzegane jako nieelastyczne, powolne i niespełniające obietnicy dotyczącej zarządzania informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa. Jednak współczesne inteligentne platformy bezpieczeństwa z powodzeniem spełniają oczekiwania i zastępują wczorajsze, tradycyjne rozwiązania. Nowe technologie wykorzystują architekturę Big Data zaprojektowaną do analizowania potężnych zbiorów danych, aby umożliwić zastosowanie w szerokim zakresie przypadków bezpieczeństwa i zgodności, w tym dochodzeń dot. incydentów, wykrywania nieznanych zagrożeń i analiz.

Technologia SIEM jest ważnym elementem strategii bezpieczeństwa organizacji, ponieważ ustanawia punkt konsolidacyjny dla wszystkich form monitorowania bezpieczeństwa i może być stosowana do wykrywania ukierunkowanego ataku w jego wczesnej fazie, aby zminimalizować straty, a także identyfikacji naruszeń bezpieczeństwa. Narzędzia klasy SIEM pomagają także spełnić wymogi audytu.

Współczesne rozwiązania SIEM potrafią lepiej oceniać zagrożenia, oferują profilowanie zachowań i lepszą analizę. Technologia SIEM zaczyna być przedstawiana jako platforma mogąca zapewniać bezpieczeństwo oraz analizę operacji i aplikacji. Rozwiązania klasy SIEM pomagają organizacjom poprawić zarządzanie zgodnością, a także chronić firmy przed naruszeniem poufności danych i oszustwami. Proaktywnie wypatrywać i przygotowywać się na zmieniające się zaawansowane, trwałe zagrożenia oraz minimalizować skutki tych zagrożeń przez co pozwalają na zbieranie, analizę i ocenę zdarzeń bezpieczeństwa oraz tych niezwiązanych z bezpieczeństwem w celu szybkiej identyfikacji, ustalenia priorytetów i reakcji.

Zastanawiając się, czy twojej organizacji potrzebne jest rozwiązanie klasy SIEM warto odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Czy spełniamy dotyczące nas wymogi zgodności?
  • Czy i jaką wartość mają dla nas dzienniki zdarzeń bezpieczeństwa?
  • Czy potrafimy wykrywać zagrożenia?
    • Ataki zewnętrzne i wewnętrzne, przypadki utraty danych lub niewłaściwego ich wykorzystania przez pracownika?
    • Korelować dane z różnych źródeł i dotyczące wielu celów?
  • Czy potrafimy sprawnie i skutecznie badać incydenty?
  • Czy potrafimy wykazać stan naszych zabezpieczeń przed zarządem?

Jeśli na niektóre lub wszystkie z pytań nie potrafisz odpowiedzieć lub odpowiedź brzmi nie, wówczas zastosowanie technologii SIEM jest prawdopodobnie dobrym posunięciem.

Szukasz platformy SIEM dla swojej organizacji? Napisz do nas! Adres znajdziesz w zakładce kontakt »

Leave Yours +

No Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.


Kevin Durant Womens Jersey