Terrance Smith Womens Jersey 
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /index.php:2) in /index.php on line 5
Backup, archiwizacja i odtwarzanie danych | Aiperos Technologies

Backup, archiwizacja i odtwarzanie danych

Backup, archiwizacja i odtwarzanie danych

Wraz z rosnącą ilością systemów informatycznych, które pojawiają się w prawie każdej dziedzinie naszej działalności, rośnie również ilość przetwarzanych przez nie informacji. Strata nawet części tych danych jest bolesna, a często nawet niedopuszczalna. Aby zabezpieczyć się przed utratą danych, czy to w wyniku awarii, czy błędu ludzkiego, dobrze jest wdrożyć w organizacji rozwiązanie backupowe. Na co jednak zwrócić uwagę wybierając backup?

Istotną kwestią dotyczącą wyboru rozwiązania do backupu danych jest możliwość dopasowania go do istniejącej infrastruktury. Rozwiązanie backupowe powinno być na tyle elastyczne, aby zapewnić sprawną realizację różnych scenariuszy jego wdrażania. Warto więc poszukać produktu, który dostarczy żądaną funkcjonalność w preferowanej dla naszego środowiska postaci. Na rynku rozwiązań backupowych znaleźć można dostawców, którzy zapewnią nam dostęp jednocześnie do rozwiązań sprzętowych  oraz ich wirtualnych odpowiedników, czy dodatkowo wersji aplikacyjnej swojego produktu. Zyskujemy przez to możliwość wyboru odpowiadającej nam opcji.

W przypadku dużych przedsiębiorstw i korporacji często mamy do czynienia z ogromną, mocno rozbudowaną  i różnorodną infrastrukturą. Z tego powodu zarządzanie zadaniami backupu dla poszczególnych serwerów czy stacji roboczych oraz ich monitorowanie jest znacznie utrudnione. Powinniśmy zatem zadbać o to, aby uzbroić się w rozwiązanie, które zapewni nam jeden centralny punkt, z którego będziemy mogli zarządzać całością zadań backupu oraz na bieżąco monitorować ich wykonanie. Dodatkowo, rozwiązanie backupu danych musi oferować wsparcie dla szerokiej gamy systemów i aplikacji pracujących w chronionym środowisku. Wybierając rozwiązanie backupowe powinniśmy wziąć pod uwagę także możliwość zmiany naszej infrastruktury w przyszłości. W przypadku rozwiązań o wąskiej specjalizacji, zmiana wykorzystywanego systemu operacyjnego pociągnie za sobą konieczność zmiany oprogramowania do backupu, czy dodatkowe koszty ponownego wdrożenia strategii ochrony danych.  Na rynku bez problemu znaleźć można rozwiązania oferujące rozbudowaną funkcjonalność przy jednoczesnym wsparciu dla ponad 200 różnych platform i zapewniające ciągłość pracy nawet w przypadku zupełnej przebudowy naszego środowiska. Warto już na etapie planowania pomyśleć o tym, aby wdrożony backup nie był kolejnym ograniczeniem, a dalsze plany rozbudowy infrastruktury nie musiały być podporządkowane temu rozwiązaniu.

Dane przechowywane w systemach informatycznych często stanowią większą wartość niż sprzęt, który te dane przechowuje. Dla biznesu niedostępność tych danych jest nie do przyjęcia. Aby zatem zminimalizować wpływ zadań backupu na pracę naszych systemów, konieczne jest wybranie rozwiązania, które będzie działało niezauważalnie dla użytkownika. Z pomocą przychodzą nam rozwiązania wspierające backup online (inaczej „hot backup”), czyli możliwość wykonania kopii zapasowej danych bez przerywania pracy czy dostępności serwera. Warto więc zwrócić uwagę czy wybrane przez nas rozwiązanie posiada taką funkcjonalność i wspiera wszystkie krytyczne dla nas technologie i systemy.

Przed rozwiązaniami backupowymi stawiane jest zadanie zabezpieczenia coraz większej ilości danych, przez co wzrasta również zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową, a co za tym idzie stale rosnące koszty związane z rozbudową tej przestrzeni. Rozwiązaniem tego problemu może być deduplikacja danych. Jest to technologia, która pozwala na uniknięcie konieczności przechowywania kilku kopii tych samych plików, baz danych czy maszyn wirtualnych. Technologie obecne w tej chwili na rynku opierają się na podziale danych na bloki,  analizie tych bloków i wyszukiwaniu wśród nich elementów identycznych (powtarzalnych). W przypadku powielania się danego elementu, do lokalizacji zapasowej trafia tylko jedna kopia wraz ze znacznikami lokalizacji kolejnych wystąpień danego bloku. Rozróżniamy dwa podstawowe typy deduplikacji. „Fixed-block” oparty na blokach o stałej długości, szybki, ale stosunkowo mało efektywny oraz „variable-block”, który opiera się na zmiennych blokach i jest bardziej efektywny, jeśli chodzi o oszczędzane miejsce, ale nieco wolniejszy w swojej podstawowej postaci. Większość producentów rozwiązań backupowych opiera się o którąś z powyższych technologii, wprowadzając swoje autorskie modyfikacje, aby uzyskać lepsze parametry kompresji danych i wyprzedzić konkurencję.

Wybierając rozwiązanie backupowe, oprócz powyższych cech, powinniśmy zwrócić także uwagę na okres jego licencjonowania. Kupując produkt, na który producent zapewni nam bezterminową licencję, zapewnimy sobie ciągłość ochrony naszych danych oraz odciążymy budżet w kolejnych latach.
Przygotowując się do wdrożenia backupu, warto poświęcić trochę czasu na znalezienie rozwiązania, które posiadać będzie pożądane funkcje i dopasuje się do naszych wymagań.

Czy Twoje rozwiązanie backupowe:

  • Dopasowuje się do istniejącej infrastruktury?
  • Zapewnia centralną konsolę zarządzania?
  • Może być zarządzane z dowolnego miejsca?
  • Obsługuje większość systemów operacyjnych?
  • Pozwala na hot backup na działających systemach?
  • Posiada obsługę deduplikacji danych? Jeśli tak, to w jakiej technologii?
  • Wymaga ciągłego odnawiania licencji?

Jeśli na niektóre lub wszystkie powyższe pytania nie potrafisz odpowiedzieć albo też odpowiedź brzmi nie, wówczas rozważenie zmiany dotychczasowego rozwiązania tworzenia kopii zapasowych jest zasadne.

Archiwizacja poczty

Poczta elektroniczna stanowi newralgiczny element infrastruktury komunikacyjnej przedsiębiorstwa. Pocztą przesyłane są krytyczne, wewnętrzne firmowe dane oraz te, wymieniane z zewnętrznymi kontrahentami. Waga informacji przechowywanych w skrzynkach odbiorczych i na serwerach pocztowych wymusza archiwizowanie poczty oraz efektywne zarządzanie przestrzenią dyskową zajmowaną przez pocztę. Odpowiednie rozwiązanie pozwala na efektywną archiwizację całej komunikacji elektronicznej przedsiębiorstwa, szybkie wyszukiwanie i odzyskiwanie wiadomości nawet przez słowa kluczowe w załącznikach, optymalizację wykorzystania zasobów storage’owych, szczególnie przy wiadomościach z załącznikami przesyłanymi wielokrotnie, zarządzanie wiadomościami oraz ochronę poczty przed ingerencją osób nieuprawnionych. Dzięki szyfrowaniu i kontroli gwarantuje, że wiadomości e-mail są autentyczne i nie zostały zmienione, zapewnia wsparcie dla wszystkich typów serwerów pocztowych, pozwala na integrację z klientami poczty bez instalacji agentów, integruje się z usługami katalogowymi z możliwością zaawansowanego raportowania i wyszukiwania, w tym dla celów dochodzeniowych i zapewnienia zgodności.

Naszymi partnerami technologicznymi przy tworzeniu kopii zapasowych i archiwizacji są: EMC, Cryoserver, Symantec.

Szukasz backupu dla swojej organizacji? Chcesz efektywnie archiwizować pocztę? Napisz do nas »

Leave Yours +

No Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.


Kevin Durant Womens Jersey