Terrance Smith Womens Jersey 
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /index.php:2) in /index.php on line 5
Nota prawna | Aiperos Technologies

Nota prawna

Odpowiedzialność

Firma Aiperos Technologies Sp. z o.o. nie odpowiada za błędy typograficzne lub nieścisłości w treści zamieszczonej w witrynie internetowej Aiperos. Celem firmy Aiperos Technologies Sp. z o.o. jest, by informacje umieszczone na stronie Aiperos były dokładne i wiarygodne. Jednakże sporadycznie możemy nie ustrzec się błędów. Dlatego wszystkie informacje i materiały są dostarczane „Tak, jak są”, bez jakiejkolwiek gwarancji. Aiperos Technologies Sp. z o.o. nie daje żadnych gwarancji, wyraźnych czy dorozumianych, związanych z jakąkolwiek sprawą odnoszącą się do lub opisaną w witrynie Aiperos, w tym, ale nie ograniczającą się tylko do gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności. Aiperos Technologies Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących produktów, technologii lub usług opisanych w witrynie Aiperos bez konieczności powiadamiania obecnych lub potencjalnych klientów. W żadnym wypadku firma Aiperos Technologies Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, szczególne, uboczne lub wtórne, wynikające z użycia w oparciu o informacje zawarte w witrynie Aiperos.

Łącza do innych witryn

Firma Aiperos Technologies Sp. z o.o. nie reprezentuje podmiotów i nie ponosi odpowiedzialności za działania podmiotów, do których stron internetowych mogą prowadzić odnośniki i łącza z witryny Aiperos. Po uzyskaniu dostępu do strony internetowej nie należącej do Aiperos Technologies Sp. z o.o. należy pamiętać, że jest ona niezależna od firmy Aiperos Technologies Sp. z o.o. i że firma Aiperos Technologies Sp. z o.o. nie ma żadnej kontroli nad zawartością takiej strony internetowej. Umieszczenie w witrynie Aiperos łącza do strony internetowej nie będącej witryną Aiperos nie oznacza, że firma Aiperos Technologies Sp. z o.o. popiera lub przyjmuje jakąkolwiek odpowiedzialność za zawartość lub wykorzystanie takiej strony internetowej.

Prawa i znaki towarowe

© 2012-2018 Aiperos Technologies Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Użycie zamieszczonych w niniejszej witrynie materiałów wyznaczają przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie materiałów zawartych na stronie bez uprzedniej zgody właściciela jest zabronione. Wszystkie inne niż te należące do firmy Aiperos Technologies Sp. z o.o. znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.

Leave Yours +

No Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.


Kevin Durant Womens Jersey